Telefony w internacie

Kontakt z kierownikiem, Michałem Szmytem: 94-35 180 82  wew. 37, kom.: 881-294-292.

Kontakt z wychowawcami: 94-35 180 82  wew. 38, kom.: 881-293-112.